Minh Đăng “Hứa ít, Làm nhiều” Làm tốt hơn những gì đã hứa