Cam kết mang lại cho khách hàng những giá trị nhiều hơn sự mong đợi